LEIDĖJAS

Soudal N.V., Turnhout, Belgija

Atstovauja:

Vic Swerts, Dirk Coorevits, Bart Moonen, Jurgen Vandervelden.

Adresas:

Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout, Belgija
Tel.: +32 (0)14 42.42.31
Fax.: +32 (0)14 42.65.14
Web: www.soudal.com

Prekybos registras:

RPR Turnhout, BE BE 0404.914.028

 

ATSISAKYMAS

Jūsų prieigai prie šios interneto svetainės informacijos ir jos naudojimui taikomos šios sąlygos.

Šios svetainės turinys yra saugomas pagal galiojančius autorių teisių ir prekių ženklų įstatymus.

Atsakomybė

Soudal šioje svetainėje pateikia tikslią ir naujausią informaciją. Tačiau Soudal neteikia jokių garantijų, nei tiesioginių, nei numanomų, susijusių su pateikta informacija. Informacija šioje svetainėje pateikiama tik siekiant informuoti apie Soudal produktus ir paslaugas. Kadangi mūsų produktų savybės ir naudojimo sąlygos yra įvairios ir skirtingos ir nepriklauso nuo mūsų, naudotojo pareiga yra patikrinti, ar naudojimas atitinka numatytas sąlygas, taikomus įstatymus ir reglamentus. Todėl jokiu būdu negalime būti laikomi atsakingais už mūsų produktų panaudojimą, o tai, pavyzdžiui, neatitinka vartotojo šalyje galiojančių įstatymų ir taisyklių.

Jei jums reikia informacijos apie naudojimą arba ar produktas yra tinkamas konkrečiam panaudojimui, susisiekite su mumis. Informacija, susijusi su produktu (-ais), skirta naudoti techniškai kvalifikuotiems asmenims savo nuožiūra ir rizika, ir ji nėra susijusi su jokio gaminio naudojimu kartu su bet kokia kita medžiaga ar kokiu nors procesu.

Soudal pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo papildyti, ištrinti arba keisti informaciją. Jūs sutinkate, kad visa prieiga ir naudojimasis šia svetaine ir jos turiniu yra jūsų pačių rizika. Šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Soudal nėra atsakinga už informacijos, esančios tokiose svetainėse, tikslumą ar bet kokius kitus aspektus ir nėra atsakinga už jokią nuostolius ar traumas, atsiradusias dėl jūsų prieigos prie tokių svetainių. Nuorodos į kitas svetaines pateikiamos tik dėl jūsų pačių patogumo ir rizikai.

Prekyba Soudal produktais

Visos prekės parduodamos pagal galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas.